Deklarację podpisano w Warszawie podczas wspólnych obrad członków KRRiT i przedstawicieli: Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Rzecznika Praw Dziecka, Polskiej Agencji Prasowej, Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego, Narodowej Akademickiej Sieci Komputerowej oraz Rady do Spraw Cyfryzacji.

Reklama

W trakcie briefingu prasowego podsumowującego spotkanie przewodniczący KRRiT Witold Kołodziejski wyjaśnił, że implementacja znowelizowanej dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych rozszerzyła zadania rady o "koordynowanie prac związanych z edukacją medialną", a także obowiązek sporządzania i przekazywania Komisji Europejskiej sprawozdań ze stanu edukacji medialnej. - Edukacja medialna jest bardzo istotnym elementem naszego życia publicznego i naszego życia we współczesnym środowisku medialnym, które w tej chwili jest dominującym środowiskiem naszego życia. Jeżeli większość czynnej doby spędzamy przed tym czy innym ekranem multimedialnym to znaczy, że rzeczywistość medialna jest przez nas coraz bardziej intensywnie eksploatowana, a wręcz dominująca w naszym życiu. Dlatego umiejętność korzystania z mediów jest dzisiaj podstawową umiejętnością. A przede wszystkim to, o czym dzisiaj mówiliśmy, umiejętność krytycznego podejścia do rzeczywistości wirtualnej - zwrócił uwagę.

Kołodziejski zapowiedział, że KRRiT i instytucje zajmujące się tematyką edukacji medialnej w różnych jej aspektach wypracują strategię i ramy organizacyjne dla różnych przedsięwzięć w tym obszarze. - Teraz powstaną zespoły robocze. Oczywiście, my jako KRRiT do tych zespołów roboczych zapraszamy media, bo to jest naszą domeną. Czekają nas w najbliższym czasie rozmowy, ustalenia z mediami zarówno publicznymi, jak i komercyjnymi. Przypomnę, że pewne obowiązki i zadania są również w myśl nowej dyrektywy nałożone na operatorów platform, czyli platformy udostępniania plików, wideoplatformy VOD. W związku z tym tam też będziemy prowadzili rozmowy nad wypracowaniem pewnych koncepcji edukacyjnych - poinformował.

Dodał, że co roku KRRiT będzie raportować Komisji Europejskiej stan działań w Polsce w zakresie edukacji medialnej. "Mam nadzieję, że tu będziemy mogli mieć sporo do zaoferowania i będziemy mogli pokazać innym krajom, jeśli chodzi o regulatorów audiowizualnych, że w Polsce te prace są bardzo zaawansowane. Chodzi o naszą wspólną korzyść, bezpieczeństwo i umiejętność poruszania się w nowym świecie, który nie musi nieść wyłącznie zagrożeń" - podsumował przewodniczący Rady.