Rezygnacja ta jest konsekwencją ujawnionych zarzutów o nepotyzm wobec Patricii Schlesinger – dotychczasowej szefowej publicznej stacji RBB (Rundfunk Berlin-Brandenburg), która została odwołana kilka dni wcześniej. Odwołanie Schlesinger ze stanowiska powinno, zdaniem von Kirchbach, otworzyć drogę nowym strukturom i nowym ludziom w stacji ARD.

Reklama

Rezygnacja szefowej Rady

"Przed RBB nowy początek. Po dziesięciu latach pełnienia funkcji przewodniczącej Rady Radiofonii i Telewizji, chciałabym wnieść swój wkład i zwolnić swoje biuro. Wszystkim, co teraz nadejdzie, zarządzać będą nowi ludzie, dlatego składam rezygnację" – napisała von Kirchbach w oświadczeniu.

Jednocześnie podkreśliła, że w obecnej debacie o RBB i systemie nadawców publicznych nie powinno się skupiać na ludziach, ale na problemie. "Obejmuje to samokrytyczną analizę naszej dotychczasowej pracy w Radzie Radiofonii i Telewizji. To dla mnie ważne, że pomogłem zainicjować tę dyskusję" – podkreśliła.

Kto następcą von Kirchbach?

Obowiązki von Kirchbach tymczasowo przejąć ma jej zastępca - wiceprzewodniczący Rady Radiofonii i Telewizji Dieter Pienkny.

Rada Radiofonii i Telewizji jest jednym z organów kontrolnych nadawcy publicznego, czuwa nad pracą programową. Komisja wybiera również dyrektora. W poniedziałek członkowie Rady Radiofonii i Telewizji odwołali ze stanowiska Patricię Schlesinger.