W liście skierowanym do uczestników uroczystości, prezydent napisał, że "roli mediów we współczesnym społeczeństwie informacyjnym nie sposób przecenić". - Nazywane czwartą władzą, nie tylko wyznaczają standardy kultury wypowiedzi, nie tylko współorganizują i moderują debatę publiczną, ale też biorą w niej aktywny udział. Zakreślanie kręgu tematycznego poruszanych zagadnień, niezbędna selekcja wiadomości, fachowy komentarz specjalistyczny oraz analizy publicystów to skuteczne narzędzia wpływu na rzeczywistość - dodał.

Reklama

Duda zwrócił uwagę, że "wiąże się z tym olbrzymia odpowiedzialność – a jednocześnie potrzeba zagwarantowania mediom wolności, możności swobodnego reprezentowania postaw i poglądów wielu różnych grup i środowisk".

W ocenie prezydenta, "Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich położyło w tej dziedzinie znaczące, trwałe zasługi". - Państwa głos w sprawach istotnych dla dziennikarzy oraz w kwestiach prawno–instytucjonalnego otoczenia mediów jest wysłuchiwany ze szczególną uwagą. Pozycja i autorytet SDP ufundowane są na dekadach starań o wolność słowa, o demokratyczny i pluralistyczny kształt środków społecznego przekazu - podkreślił.

Jego zdaniem, "wśród najcenniejszych inicjatyw Stowarzyszenia wymienić należy Kartę Etyczną Mediów oraz stojącą na jej straży Radę Etyki Mediów, Centrum Monitoringu Wolności Prasy, starania na rzecz uchwalenia ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz podtrzymywanie szerokich kontaktów z podzielającymi ideały SDP dziennikarzami zagranicznymi – zarówno w wolnym świecie, jak i w krajach, w których trwa opór przeciwko rządom niedemokratycznym".

Reklama

Prezes SDP Krzysztof Skowroński został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za za wybitne zasługi dla rozwoju niezależnego dziennikarstwa, za osiągnięcia w pracy dziennikarskiej i działalności społecznej.

Reklama

Prezydent odznaczył też za zasługi w działalności na rzecz środowiska dziennikarzy polskich Złotym Krzyżem Zasługi Elżbietę Binder–Frycz, Krzysztofa Gurbę, Piotra Legutko, Wojciecha Reszczyńskiego i Zbigniewa Rytla.

Medalami Stulecia Odzyskanej Niepodległości uhonorowano dyrektor Biełsat TV Agnieszkę Romaszewską-Guzy, a także Teresę Bochwic, Janinę Jankowską, Teresę Kaczorowską, Barbarę Petrozolin–Skowrońską.

Prezydent przyznał też dwa Medale za Długoletnią Służbę nadane za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej oraz srebrne i brązowe Krzyże Zasługi, listę odznaczonych można znaleźć pod adresem: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/ordery-i-odznaczenia/odznaczenia-dla-czlonkow-stowarzyszenia-dziennikarzy-polskich,58374

Autor: Olga Łozińska