Wydawca - uzasadniając tę decyzję - wskazał, że prezentowane przez polityków tych komitetów wartości "są nie do pogodzenia z jego linią programową".

Podczas wtorkowego posiedzenia Państwowa Komisja Wyborcza wydała stanowisko w sprawie przypadków odmowy publikacji materiałów wyborczych przez wydawców prasowych.

Reklama

"Na wszystkich podmiotach leży obowiązek…"

PKW podkreśliła, że "warunkiem zgodnego z podstawowymi zasadami demokracji przeprowadzenia wyborów i referendów jest poszanowanie przez wszystkie organy państwa i wszystkich uczestników życia publicznego nie tylko formalnych procedur określonych przepisami ustaw, ale także, a nawet przede wszystkim, zasad leżących u podstaw państwa prawa, w tym zasady równości podmiotów uczestniczących w wyborach i referendach".

"Obowiązek ich przestrzegania ciąży na wszystkich podmiotach, a szczególną wagę ma wykonywanie go przez organy państwa i podmioty od tych organów zależne" - zaznaczyła Komisja.

PKW przypomniała też swój niedawny apel: "Wybory to moment, w którym suweren może się wypowiedzieć i zdecydować, w czyje ręce powierzy swoje losy. Jednak w demokratycznym państwie wybory to nie tylko głosowanie, to skomplikowany mechanizm, w którym uczestniczą zarówno wyborcy, kandydaci, jak i organy administracji publicznej organizujące proces wyborczy. Proces ten, z uwagi na swoje znaczenie i złożony kształt, musi opierać się na jasnych i jednoznacznych normach wyprowadzanych wprost z Konstytucji. Obowiązujące w państwie przepisy muszą zagwarantować, że reguły rywalizacji politycznej będą jasne i równe dla wszystkich, a wynik wyborów będzie urzeczywistniał wolę narodu".

Aleksandra Rebelińska