Reakcja nieadekwatna do tego, co się stało - mówił o poniedziałkowych działaniach izraelskiej dyplomacji Rafał Grupiński. Szef klubu PO dodał, że parlament nie powinien odrzucać ustawy o dopuszczeniu uboju rytualnego. W jego opinii, wspólnoty religijne w Polsce zaangażują w tę sprawę Trybunał Konstytucyjny.

Rafał Grupiński dodaje, że po II wojnie światowej Izrael pełni określona rolę, jeśli chodzi o ochronę swojej diaspory. Dodał jednocześnie, że "pouczanie naszych dyplomatów, naszego państwa nie jest właściwą metodą postępowania".

W poniedziałek premier Donald Tusk nazwał reakcję strony izraelskiej niestosowną. Minister Michał Boni polecił sprawdzić, czy jest możliwe prowadzenie uboju na potrzeby lokalnej społeczności. Mniejszości wyznaniowe twierdzą, że mają do tego prawo na podstawie przepisów regulujących stosunki między Polską a żydowską Gminą Wyznaniową. Dla wyznawców zarówno judaizmu jak i islamu rytualne zabijanie zwierząt jest częścią praktyk religijnych.