Jutro mijają trzy lata od zaprzysiężenia Bronisława Komorowskiego. W ocenie politologa z Uniwersytetu Warszawskiego doktora Bartłomieja Biskupa, prezydent stara się unikać konfrontacji, nie podejmuje kontrowersyjnych decyzji i chce być prezydentem "wszystkich Polaków".

Reklama

6 sierpnia 2010 roku Bronisław Komorowski złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym. Zdaniem doktora Biskupa, prezydent nie wdaje się w konflikty polityczne. W relacjach z rządem czyli z osobami politycznie bliskimi prezydent nie ma konfliktów, a do tego nie wetuje ani nie odsyła wielu ustaw do Trybunału Konstytucyjnego.
Politolog ocenia, że prezydent by nie budzić kontrowersji zgłosił również niewiele własnych projektów. Bronisław Komorowski skupia się głównie na funkcji reprezentacyjnej - podkreśla Biskup.


Około 70 procent Polaków, ankietowanych przez CBOS pozytywnie ocenia działalność prezydenta. To efekt tego, że Bronisław Komorowski nie wdaje się w konflikty polityczne - dodaje Bartłomiej Biskup. Prezydent dzięki temu, że nie opowiada się po żadnej stronie debaty politycznej, utrzymuje powszechną sympatię.
Bronisław Komorowski wygrał wybory prezydenckie w II turze pokonując Jarosława Kaczyńskiego. Uzyskał 53.01 procent głosów, a jego rywal 46.99 procent głosów.
Informacyjna Agencja Radiowa.