Bronisław Komorowski wskazał na zachodniopomorską gminę Stępnica. Tu trzykrotnie zwiększyła się ilość segregowanych śmieci i odpadów - zauważył prezydent. Chwalił też wspólne inicjatywy 22 gmin w dolinie rzeki Parsęty, która razem prowadzą gospodarkę wodno-ściekową.

Reklama

Rozwiązywanie problemów zagospodarowania śmieci nie widać. Jak się tego nie robi to bardzo czuć. Na przykładzie związków gminnych widać, że zgoda nie tylko buduje, ale i łaniej pachnie - powiedział prezydent.

Podkreślił, że przy nowym rozdaniu środków unijnych na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną należy budować, modernizować tak by uwzględniona była perspektywa rozwoju demograficznego.

Trzeba uwzględnić, gdzie ludzie będą mieszkać, ilu ich będzie, jak będą żyli, czy będą starzy czy młodzi. Nie chciałby wydawać pieniędzy w powietrze. Zawsze, nawet gigantyczna transza pieniędzy, jest ograniczona. To jak wydamy pieniądze będzie miało decydujący wpływ dla rozwoju całej Polski przez długie lata - dodał prezydent.

Bronisław Komorowski podkreślił, że Polska po raz ostatni otrzyma tak dużą transzę pieniędzy z tytułu członkostwa w Unii Europejskiej.