Doktor Krzysztof Bukiel uważa, że funkcja ministra zdrowia jest bardzo niewdzięczna. Według niego, Konstanty Radziwiłł będzie musiał teraz mówić to, co wcześniej krytykował, a nawet z czego by się śmiał.

Reklama

Przypomniał, że przyszły minister jeszcze niedawno mówił, że lekarz powinien zarabiać na etacie trzy średnie krajowe, albo, że nakłady na opiekę zdrowotną powinny wzrosnąć do 6 procent PKB. Zastanawia się, czy jest możliwe, aby PiS pozwolił mu realizować wszystko to, co wcześniej uważał za właściwe.

Według doktora Bukiela, doktor Konstanty Radziwiłł powinien w pierwszej kolejności uporządkować kwestię wypisywania leków refundowanych. Według niego, można zrobić to bez dodatkowych nakładów. Chodzi o to, aby lekarze nie bali się wypisywać recept refundowanych, a pacjenci otrzymywali potrzebne leki ze zniżką. Ma nadzieję, że nowy minister uporządkuję tę kwestię.
Doktor Konstanty Radziwiłł jest obecnie wiceprezesem Naczelnej Rady Lekarskiej.