Według niego, pani premier w wielu miejscach expose odnosiła się do zapewnienia bezpieczeństwa Polkom i Polakom i dobrego zabezpieczenia pacjentów. Docenia zdecydowaną deklarację dotyczącą tego, że pacjent nie jest pozycją w bilansie, lekarz - księgowym, a szpital nie jest przedsiębiorstwem. W jego opinii to jest wielkie docenienie pracy lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników ochrony zdrowia.

Reklama

W opinii prezesa NRL, również część odnosząca się do szkolenia zawodowego i zapobiegania emigracji dotyczyła służby zdrowia. Przypomniał, że mamy najmniej w Europie lekarzy w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców. Podkreślił, że do 30 września ponad tysiąc osób pobrało zaświadczenia uprawniające do pracy w innych krajach Unii. Zaznaczył, że rocznie wyjeżdża dwa i pół tysiąca absolwentów wydziałów lekarskich.

Podczas expose Beata Szydło zapowiedziała finansowanie opieki zdrowotnej z budżetu państwa. Również zadeklarowała, że osoby, które ukończyły 75 lat będą miały bezpłatne leki.