Jeśli rosyjska armia doszłaby z Odessy do Naddniestrza, Naddniestrze, co jest jasne, dołączyłoby do rosyjskich sił przeciwko Mołdawii – uważa Barbarosie. Analityk zaznaczył jednak, że Naddniestrze, znajdujący się pod rosyjskimi wpływami separatystyczny region Mołdawii, który ogłosił niepodległość w 1990 r. (deklarując chęć pozostania w składzie Związku Sowieckiego), obecnie czeka na dalszy rozwój wydarzeń.

Reklama

Interesy Naddniestrza

Według eksperta wojna w sąsiedniej Ukrainie nie jest przez tamtejsze władze w rzeczywistości pożądana, przede wszystkim dlatego, że przywódcy polityczni Naddniestrza prowadzą działalność gospodarczą także w Ukrainie i "destabilizacja nie jest w ich interesie".

Reklama

Więc w przypadku, gdyby Ukraina wygrała wojnę przeciwko Rosji, Naddniestrze poparłoby wygraną Ukrainy, ale oni (władze Naddniestrza) nie mówią tego jasno – uważa mołdawski analityk. Powodem braku podobnych deklaracji jest według dyrektora IPP przede wszystkim to, że terytorium Naddniestrza jest de facto uzależnione i kontrolowane przez Rosję. Jak silne są te relacje, niech zaświadcza fakt zrównania od 2017 roku flagi rosyjskiej z dotychczasowymi symbolami Naddniestrza. Barbarosie przypomniał również, że w miejscowości Cobasna w Naddniestrzu mieści się posowiecki arsenał i nadal nie jest jasne, ile dokładnie amunicji jest tam przechowywane.

I w przypadku ataku i np. wybuchu (amunicji), mogłoby to mieć niszczycielski wpływ na mołdawskie społeczeństwo, dlatego mołdawski rząd jest bardzo ostrożny w stosunku do sytuacji w Naddniestrzu i nie chce wzniecać żadnych konfliktów – wyjaśnił Barbarosie.

Sztuczny konflikt

Mołdawia jest częścią terytorium dawnego związku sowieckiego, które jest bardzo interesujące dla Rosji. Rosja nie pozwoliła Mołdawii rozwijać się w sposób niezależny. Stworzyła za to sztuczny konflikt z Naddniestrzem, a następnie go wspierała i w pewien sposób podtrzymywała przy życiu – dodał analityk.

Zapytany o wnioski, jakie Mołdawia może wyciągnąć po ponad roku od rozpoczęcia wojny w sąsiedniej Ukrainie, Barbarosie wymienił kilka kierunków zmian. Przede wszystkim, jego zdaniem, Mołdawia powinna przyspieszyć proces przystąpienia do Unii Europejskiej, a deklarowany przez mołdawski rząd rok 2030 jako rok wstąpienia do Unii to w ocenie analityka zbyt odległa data.

Aby Mołdawia i Ukraina wstąpiły do Unii Europejskiej, Unia powinna wykorzystać nietradycyjne metody i ograniczyć liczbę negocjacji – stwierdził dyrektor IPP.

Wyzwania dla rządu Mołdawii

Barbarosie zaznaczył, że dla Mołdawii ważne jest obecnie także wzmocnienie obronności oraz przekazywanie co najmniej 1,5 proc. – 2 proc. PKB kraju na armię oraz zmiany wśród kadry oficerskiej.

Analityk podkreślił ponadto, że mołdawski rząd powinien skupić swoje działania także na środkach komunikacji ze społeczeństwem, również z ludnością zamieszkującą Naddniestrze, do której powinien zwracać się w języku rosyjskim.

I z pewnością, powinno się także powziąć silne działania w kwestii środków masowego przekazu w Mołdawii. Media masowe moim zdaniem nadal opierają się o rosyjski przekaz. To jest nie do zaakceptowania – uważa Barbarosie.

Z Kiszyniowa Katarzyna Łukasiewicz