Z dobrze poinformowanych źródeł dowiedziałem się, że najwyższe czynniki państwowe i partyjne opracowały daleko idące plany tajnej operacji o kryptonimie „Orle gniazdko”. Celem operacji jest wytworzenie nacisku sytuacyjnego, w efekcie którego ludność weźmie się energiczniej niż dotąd za przyrost ludności. Fundamentem planu jest sztuczne wydłużanie i zaostrzanie zimy (dzięki funduszom Unii Europejskiej), tworzenie atmosfery końca cywilizacji i podprogowe przesłanie: liczyć możesz tylko na siebie i swoją rodzinę. Psychicznym wstrząsom towarzyszyć też będą utrudnienia w dojeździe do pracy, wyłączenia prądu (chyba nie muszę tłumaczyć dlaczego), zamykanie urzędów i przedsiębiorstw z jednoczesnym utrzymaniem pracy szkół, aby się dzieci nie pętały niepotrzebnie po domu. Wreszcie zmasowana ofensywa w mediach – puszczanie seriali rodzinnych przedstawiających wielopokoleniowe rodziny żyjące w zgodzie i radości. Podobno (niepotwierdzone) rolę dziadka w nowym serialu TVP „Więcej, czyli lepiej” ma grać Bartosz Węglarczyk, a rolę babci Joanna Krupa. Wszystkim „orlikom” – jak nazywać się będą dzieci narodzone na przełomie lata i jesieni – przysługiwać będzie tuskowe.
Reklama
Program pilotażowy akcji „Orle gniazdko” przeprowadzony został w tym roku w Częstochowie.