Biuro twierdzi, że ABW miała zaniechać wykonywania obowiązków służbowych w związku z nieprawidłowościami w Kopalni Węgla Kamiennego "Wujek" w okresie od maja do września 2009 roku.

Reklama

"Według doniesień mediów - opublikowanych po wybuchu metanu w KWK "Wujek", do którego doszło 18 września br. - w kwietniu tego roku, ABW przekazała do Wyższego Urzędu Górniczego (WUG) w Katowicach oraz tamtejszej Komendy Wojewódzkiej Policji (KWP), informację o zagrożeniu wybuchu metanu w kopalni" - czytamy w komunikacie Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

"W tej sprawie zachodzi uzasadnione prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa określonego w art. 231 k.k. Zawiadomienie, ze względu na treści zawarte w uzasadnieniu, jest dokumentem ściśle tajnym" - głosi komunikat.

W opinii BBN, ABW - zamiast przekazywać sprawę nieprawidłowości w kopalni do Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz Wyższego Urzędu Górniczego, sama powinna zająć się wyjaśnieniem sprawy.

"Z informacji zebranych przez BBN wynika, że funkcjonariusze ABW, pomimo świadomości, że nieprawidłowości w kopalni mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, od maja br. nie kontynuowali wyjaśniania przedmiotowej sprawy" - napisano w komunikacie BBN.

Reklama

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie chce komentować złożonego przez BBN zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Reklama

"W tej chwili sprawę prowadzi Prokuratura Apelacyjna w Katowicach. Nie będzie żadnego komentarza ze strony ABW w tej sprawie" - poinformowano PAP w biurze prasowym Agencji. ABW przypomina przy tym, że wydała komunikat w sprawie nieprawidłowości w Kopalni Węgla Kamiennego "Wujek" 18 września.

ABW poinformowała wówczas, że 16 kwietnia przekazała do Wyższego Urzędu Górniczego oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach informacje o nieprawidłowościach dotyczącychnieprzestrzegania przepisów BHP w zakresie dokonywania pomiarów stężenia metanu w kopalni KWK "Wujek", wchodzącej w skład Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.

Agencja podkreślała także, że "wszelkie sygnały i doniesienia dotyczące nieprawidłowości lub przestępstw, których ściganie nie mieści się we właściwości rzeczowej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, są niezwłocznie przekazywane do właściwych organów, w tym przypadku do Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach".