Za przyjęciem europejskiej waluty opowiedziało się 48 pytanych. Ale większość jest wobec niej nieufna. Bo z grupy tych, którzy chcą europejskiej waluty tylko co czwarty chciałby, żeby euro wprowadzono w najbliższych dwóch-trzech latach, a co piąty widzi euro nad Wisłą nie wcześniej niż za cztery lata, a najlepiej za siedem.

Reklama

Odłożenie przyjęcia euro na dalszą przyszłość popiera 22 procent badanych. Tyle samo uważa, że Polska nigdy nie powinna przyjmować wspólnej waluty.

>>> Dowiedz się, jak to z euro naprawdę jest

Polacy chcą euro i w większości (52 procent) uważają, że "prędzej czy później" dobrze to zrobi gospodarce. Co trzeci z pytanych jest przeciwnego zdania.

Wprowadzenie euro wywołuje jednak lęk. Bo tylko co czwarty z badanych uważa, że przyniesie to jemu osobiste korzyści. Prawie dwukrotnie więcej (41 procent) uważa, że euro pogorszy ich sytuację.

Sondaż TNS OBOP zrealizowano w dniach 8-11 stycznia 2009 roku. na ogólnopolskiej, losowej, reprezentatywnej próbie 1005 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.