Nowy artykuł konstytucji ma brzmieć: "Wybrana do Sejmu lub do Senatu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego".

Reklama

>>>Przestępcy będą mieć wolną drogę do Sejmu

Szef komisji, która pracowała na projektem zgłoszonym przez SLD, Stanisław Chmielewski z PO podkreślił, że wypracowany zapis "jest efektem kompromisu". "Jest to jaskółka, która pozwoli na jednoznaczne stwierdzenie, że osoby, które mają problem z przestrzeganiem prawa nie powinny mieć wpływu na prawo" - powiedział

Za zmianą w konstytucji opowiedział się też szef klubu PiS Przemysław Gosiewski, choć projekt nie spełnia wszystkich wymagań jego partii. "Uważamy, że przestępca nie powinien stanowić prawa, bo poseł i senator musi kojarzyć się z osobą nieskazitelną; musimy wprowadzać wysokie standardy życia politycznego, bo wreszcie trzeba nawiązać do dobrych wzorów II Rzeczypospolitej" - mówił.

Przekonywał także, że zmianę konstytucji w sprawie zakazu kandydowania do parlamentu osób skazanych należy rozszerzyć o byłych funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa.