Sąd Najwyższy rozstrzyga o ważności wyborów prezydenckich w składzie całej Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych na podstawie sprawozdania z wyborów przedstawionego przez PKW oraz po rozpoznaniu protestów wyborczych.

Reklama

Do sądu wpłynęło 378 protestów wyborczych: 131 sąd pozostawił bez dalszego biegu; w stosunku do 233 protestów sąd wydał opinię, że zarzuty w nich zawarte nie były zasadne. Natomiast zarzuty ujęte w 14 protestach zostały przez sąd uznane jako zasadne, ale naruszenie ich nie miało wpływu na wynik wyborów.

Uchwała w sprawie ważności wyborów jest podejmowana nie później niż w 30. dniu po podaniu wyników wyborów do wiadomości publicznej przez PKW na posiedzeniu z udziałem prokuratora generalnego i przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej.

Z kolei na godz. 12 zaplanowane jest posiedzenie, na którym sąd rozstrzygnie o ważności wyborów uzupełniających do Senatu przeprowadzonych 20 czerwca w okręgach: katowickim, krośnieńskim i ciechanowsko-płockim.