Wiceszefowa SLD Katarzyna Piekarska wraz z dr. Pawłem Boreckim z Katedry Prawa Wyznaniowego Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego pracują nad zmianami w ustawach, które dotyczą relacji państwo-Kościół. "To nie są żadne rewolucyjne zmiany, raczej propozycja rozwiązań, które istnieją w innych katolickich krajach w Europie" - podkreśliła Piekarska.

Reklama

Jej zdaniem, obecnie na fali dyskusji wokół krzyża sprzed Pałacu Prezydenckiego powstał klimat do dyskusji o relacjach państwo-Kościół. "Trzeba się zastanowić czy te relacje nie są zaburzone, czy Kościół, szczególnie katolicki, nie jest za bardzo obecny w przestrzeni publicznej" - powiedziała Piekarska.

Jedną z rozważanych zmian legislacyjnych jest likwidacja Funduszu Kościelnego i ograniczenie zwolnień podatkowych kościelnych osób prawnych. W zamian Sojusz chciałby zaproponować odpis podatkowy w wysokości 1 proc. podatku PIT, który dobrowolnie podatnicy mogliby przekazać na rzecz wybranego Kościoła lub innego związku wyznaniowego - podobnie jak obecnie można odprowadzać 1 proc. podatku na organizacje pożytku publicznego.

Piekarska zwróciła uwagę, że podobne rozwiązania stosowane są np. w Hiszpanii, we Włoszech, czy na Węgrzech.

Lewica myśli też o projekcie zmian w ustawie o godle, hymnie i barwach RP oraz o pieczęciach państwowych. Miałyby ona wykluczyć umieszczanie symboli religijnych, światopoglądowych, partyjnych i korporacyjnych w miejscach sprawowania władzy publicznej oraz eksponowanie symboli tego rodzaju przez funkcjonariuszy publicznych w związku ze sprawowaniem przez nich funkcji władzy publicznej.

Jak argumentowała wiceszefowa SLD, ma to zagwarantować rzeczywistą bezstronność władz publicznych w sprawach światopoglądowych i religijnych.Zdaniem Piekarskiej, należy także przyjrzeć się regulacjom w Kodeksie karnym, m.in. art. 196, który zakłada, że "kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2". W jej ocenie, w praktyce artykuł ten sprowadza się do zamykania ust artystom, a jednocześnie nie chroni on ludzi niewierzących. Jak dodała, należałoby także zastanowić się czy takie przestępstwa powinny być ścigane z oskarżenia publicznego a nie tylko z oskarżenia prywatnego.

Wiceszef klubu Lewicy Marek Wikiński zapowiada projekty ustaw o tematyce gospodarczej. Jeden z nich ma dotyczyć podatku od kapitału własnego banku. Według autora mógłby on zastąpić podwyżkę podatku VAT i wprowadzony na rok lub dwa lata mógłby przynieść budżetowi państwa około 3 mld złotych.

Innym z pomysłów SLD jest ustawa o Radzie Fiskalnej, która na bieżąco miałaby przygotowywać m.in. informację o sytuacji finansowej państwa.

Propozycją Sojuszu będzie także projekt zmian w ustawie o VAT, który - jak wyjaśnił Wikiński - miałby usprawnić obieg pieniądza w gospodarce. Usunięcie luk prawnych w tej dziedzinie - w ocenie wiceszefa klubu Lewicy - dałoby nawet pół miliarda oszczędności.