Frekwencja wyborcza wyniosłaby 56,5 procent.

Reklama

Sondaż telefoniczny został przeprowadzony 27 sierpnia przez Instytut Badania Opinii "Homo Homini" na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1073 pełnoletnich mieszkańców Polski.

Partię polityczną w badaniu wskazało 606 osób.