Do PKW zawiadomienia o utworzeniu zgłaszały komitety partii politycznych, koalicji partii politycznych oraz komitety tych organizacji, stowarzyszeń lub wyborców, które zamierzały wystawić swoje listy w więcej niż jednym województwie.

Komitety wyborcze zarejestrowały cztery partie parlamentarne: Platforma Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, Polskie Stronnictwo Ludowe, Sojusz Lewicy Demokratycznej.

PKW przyjęła ponadto zawiadomienia 29 innych komitetów, w tym: Polski Patriotycznej, Związku Słowiańskiego, Prawicy Rzeczypospolitej, Stowarzyszenia Polskich Chrześcijańskich Demokratów, Krajowej Partii Emerytów i Rencistów, Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna", Ruchu Przełomu Narodowego, Komitetu Wyborczego Wyborców Młodzi Gwarancją Zmian, Unii Polityki Realnej, Przymierza Narodu Polskiego, Partii Demokratycznej, Ligi Polskich Rodzin.

Komitet Wyborczy Wyborców "Razem" oraz komitet wyborczy "Ruch Narodowo Ludowy" zostały wezwane przez PKW do usunięcia wady. Do tego samego PKW wezwała też KWW Nasz Dom Polska - Samoobrona (wadą była nazwa komitetu podobna do nazwy partii politycznej); ostatecznie Komisja otrzymała informację o rozwiązaniu komitetu.

Komitety wyborcze wyborców, organizacji, stowarzyszeń, które chciały zgłosić listy tylko w jednym województwie, składały zawiadomienia o swoim utworzeniu do właściwych komisarzy wyborczych. Poniedziałek był ostatnim dniem powiadamiania PKW oraz właściwych komisarzy o tworzeniu komitetów wyborczych.

Teraz, do 22 października - komitety, których zawiadomienie zostało przyjęte - będą miały czas na rejestrowanie list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin, powiatów, sejmików województw oraz kandydatów do rady Warszawy i rad dzielnic stolicy, a do 27 października na zgłaszanie kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.