Król był dyrektorem sekretariatu ministra, Wiśniewski - dyrektorem generalnym Służby Zagranicznej, a Spirydowicz - dyrektorem Biura Kontroli i Audytu. Informacja o mianowaniu ambasadorów pojawiła się w Monitorze Polskim na początku października.

Reklama

Król - ambasador w Słowenii - ukończył nauki polityczne w Moskiewskim Instytucie Stosunków Międzynarodowych. Studiował także w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych oraz w Centrum Europejskim UW. Zna angielski, grecki i rosyjski. Od początku lat 90. pracował w MSZ w Warszawie oraz w ambasadzie w Londynie. Od 2007 roku był w sekretariacie ministra MSZ, ostatnio był dyrektorem sekretariatu.

Wiśniewski - ambasador w Danii - ukończył studia ugrofińskie na Uniwersytecie Warszawskim. Zna angielski i węgierski. W latach 1988-91 pracował na UW, potem w Ośrodku Studiów Międzynarodowych Kancelarii Senatu. Był II sekretarzem ambasady w Budapeszcie, a także dyrektorem Instytutu Polskiego w tym mieście. W 1998 r. pełnił funkcję pełnomocnika ministra SZ ds. promocji kultury polskiej. W latach 2001-5 był ambasadorem w Budapeszcie. Następnie podsekretarzem stanu w MSZ, a od 2007 r. dyrektorem generalnym Służby Zagranicznej.

Spirydowicz - ambasador w Maroku - ukończył prawo na UW, podyplomowo dziennikarstwo w Warszawie oraz w Nancy i Londynie. W 1992 r. obronił pracę doktorską na wydziale prawa UW. Zna angielski, francuski, niemiecki oraz w stopniu podstawowym włoski. Od września 1990 r. pracuje w MSZ. W latach 1992-93 był I sekretarzem ambasady w Wiedniu, a w latach 1993-97 I sekretarzem ambasady w Bonn. W latach 2000-4 był konsulem generalnym w Montrealu. W latach 2006-8 na urlopie bezpłatnym w MSZ pracował jako dyrektor Departamentu Orzecznictwa w Urzędzie ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Od września 2008 r. był dyrektorem Biura Kontroli i Audytu.

Adam Hałaciński - ambasador w Szwecji - ukończył studia na Wydziale Neofilologii oraz Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Od jesieni 1989 r. pracuje w służbie zagranicznej. W latach 1993-99 pracował w misji RP przy OBWE w Wiedniu, w latach 2002-7 był zastępcą kierownika placówki dyplomatycznej w Wiedniu. Został odznaczony orderami Republiki Węgierskiej i Estońskiej. Zna angielski i niemiecki oraz ma "solidne podstawy" szwedzkiego.

Marek Poznański - ambasador w Estonii - ukończył stosunki międzynarodowe na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Studium Integracji Europejskiej w KSAP oraz francuską Ecole Nationale d'Administration. Studiował także w Chinach oraz na Tajwanie. Zna angielski, chiński i rosyjski oraz francuski w stopniu podstawowym. Od 1997 roku w MSZ. W latach 2002-6 pracował w Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ w Genewie. Od września 2008 r. był dyrektorem Biura Bezpieczeństwa Dyplomatycznego. Jest członkiem Towarzystwa Azji i Pacyfiku przy PAN.

Marcin Nawrot - ambasador w Irlandii - ukończył studia na Politechnice Warszawskiej oraz historię na UW. W latach 1989-90 studiował w USA. W latach 70. i 80. pracował jako elektromonter, operator maszyn, stolarz. W latach 1990-91 pracował w MON, w latach 1991-95 w MSZ, następnie w latach 1995-9 był w Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ w Nowym Jorku. W latach 2001-05 był ambasadorem w Baku. Ostatnio - dyrektorem Departamentu Systemu Narodów Zjednoczonych i Problemów Globalnych. Odznaczony odznaką "Zasłużonego dla kultury polskiej" za działalność w wydawnictwach niezależnych.

Juliusz Gojło - ambasador w Iranie - ukończył politologię w Moskiewskim Instytucie Stosunków Międzynarodowych i uzyskał licencjat na wydziale psychologii University of South Africa. Zna angielski, rosyjski, francuski i arabski. W 1993 r. rozpoczął pracę w MSZ, w latach 1996-99 pracował jako II sekretarz w Sekcji Interesów USA przy Ambasadzie RP w Bagdadzie. W latach 2000-6 pracował w ambasadzie w RPA. Od 2008 roku był w Departamencie Afryki i Bliskiego Wschodu MSZ.Marek Garztecki - ambasador w kilku krajach afrykańskich - ukończył Wydział Filozofii i Socjologii UW. Zna angielski, biernie rosyjski i niemiecki, w stopniu podstawowym portugalski. W latach 1970-81 był dziennikarzem radiowym, publicystą i literatem. W latach 1982-8 kierownikiem Biura Informacyjnego NSZZ "S" w Londynie. Pracował też w Międzynarodowym Instytucie Studiów Strategicznych w Londynie. Od roku 2002 wykładowca w Collegium Civitas.

Remigiusz Henczel - ambasador w Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ w Genewie - ukończył prawo na Uniwersytecie w Poznaniu, w 1987 roku został doktorem nauk prawnych. Zna angielski i rosyjski. W latach 1979-88 był pracownikiem naukowym na poznańskiej uczelni. W latach 1988-2002 pracował w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w tym w latach 1997-2000 był radcą w Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ w Genewie. W latach 2001-2 był szefem wydziału ds. prawa pracy i stosunków zawodowych na Misji Pokojowej Tymczasowej Administracji ONZ w Kosowie. Od 2003 r. był dyrektorem w Departamencie Prawno-Traktatowym w MSZ.

Michał Łabenda - ambasador w Azerbejdżanie - ukończył arabistykę na Kazachskim Uniwersytecie Państwowym im. Al.-Farabi. Uzyskał tytuł dr. nauk humanistycznych w Instytucie Orientalistycznym UW. Zna angielski, arabski, francuski, jidysz, kazachski, niemiecki, rosyjski oraz uzbecki. W 1999 r. rozpoczął pracę w MSZ. W latach 2002-5 pracował w ambasadzie w Taszkencie, potem w ambasadzie w Waszyngtonie. Od 2007 roku pełnił stanowisko radcy i zastępcy dyrektora w Departamencie Wschodnim w MSZ.

Wojciech Ponikiewski - ambasador we Włoszech, na Malcie i w Republice San Marino - ukończył ekonomię w Poznaniu. Uzyskał także dyplom z integracji europejskiej w Centrum Uniwersyteckim w Nancy oraz dyplom z ekonomiki rozwoju na Katolickim Uniwersytecie w Louvain w Belgii. Zna francuski, angielski, włoski oraz hiszpański. W latach 1990-95 pracował w Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ w Nowym Jorku. W latach 1995-97 konsultant w ONZ, w tym ds. Ochrony Środowiska w Nowym Jorku i Nairobi. Był negocjatorem z ramienia MSZ Protokołu z Kioto. Od 1998 do 2001 roku dyrektor Departamentu ds. Ekonomiczno-Społecznych ONZ. W latach 2001-8 pracował w ambasadzie RP w Rzymie na stanowisku ministra pełnomocnego i szefa wydziału politycznego.

Jak podaje Monitor Polski z 6 października prezydent powołał także na ambasadora RP w Iraku Stanisława Smolenia. Smoleń w 2008 r. zastąpił na stanowisku szefa placówki dyplomatycznej w Bagdadzie gen. Edwarda Pietrzyka, który został tam w 2007 roku poważnie ranny. Smoleń był m.in. doradcą dowódcy dywizji gen. Piotra Czerwińskiego podczas piątej zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku.

Leszek Hensel - ambasador w Bułgarii - jest magistrem filologii węgierskiej i doktorem nauk humanistycznych. Zna węgierski, rosyjski, słowacki, angielski i niemiecki. W latach 1982-90 był adiunktem w Instytucie Slawistyki PAN, potem - przez pięć lat - I sekretarzem ambasady Polski w Budapeszcie. W latach 1995-97 był radcą w Departamencie Europy i Europy-Zachód, a od 1997 roku - radcą w ambasadzie RP w Lublanie. Od 2001 roku był ambasadorem w Bośni i Hercegowinie.

Reklama