"Informuję, że z dniem 20 grudnia 2010 r. minister obrony narodowej Bogdan Klich mianował Janusza Onyszkiewicza nowym, czwartym radcą w resorcie ON. Obecnie w resorcie obrony narodowej radcami ministra są: pani prof. Hanna Kuzińska, pan prof. Roman Kuźniar oraz gen. dyw. Bogusław Pacek" - głosi komunikat resortu.

Reklama

Prof. Kuzińska doradza szefowi MON w zakresie zagadnień budżetowo-ekonomicznych, prof. Kuźniar - w sprawach polityki bezpieczeństwa, a gen. Pacek - w kwestiach wojskowych. Onyszkiewicz - jak powiedział dziennikarzom w piątek szef MON - ma służyć radą w tematach polityki obronnej.

Onyszkiewicz m.in. był ministrem (dwukrotnie: 1992-1993 oraz 1997-2000) i wiceministrem obrony narodowej. Od 1989 do 2001 sprawował mandat posła na Sejm X, I, II i III kadencji, od 2004 do 2009 był posłem do Parlamentu Europejskiego (do 2007 wiceprzewodniczący PE, a od 2007 wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych PE).

W 1980 był jednym z założycieli NSZZ "Solidarność" Regionu Mazowsze, a następnie członkiem jego prezydium. Od 1981 do 1989 był krajowym rzecznikiem prasowym NSZZ "S". Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany - zwolniony w grudniu 1982. W 1989 uczestniczył w negocjacjach Okrągłego Stołu jako rzecznik prasowy opozycji. Od 1989 do 1991 był członkiem Komitetu Wykonawczego Unii Międzyparlamentarnej.

Jest autorem publikacji z zakresu teorii zbiorów i teorii modeli. Wykładał gościnnie na zagranicznych uniwersytetach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Szwecji, Norwegii i b. Czechosłowacji. Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu w Leeds (Wielka Brytania).

Reklama

Resort obrony poinformował w piątek, że szef MON "przychylił się do wniosku Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. Marka Witczaka i z dniem 17 grudnia br. odwołał go z zajmowanego stanowiska". Witczak złożył wniosek o wypowiedzenie stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej, 16 grudnia; od połowy października był na urlopie.

Reklama

MON informowało kilka tygodni temu, że generał utracił dostęp do informacji niejawnych, a Służba Kontrwywiadu Wojskowego prowadzi wobec niego postępowanie. Rzecznik resortu pytany o jego efekty, powiedział PAP w piątek, że nie zostało ono jeszcze zakończone.

"Rzeczpospolita" informowała wówczas, że sprawa ma prawdopodobnie związek ze śledztwem, toczącym się w Wojskowej Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, a dotyczącym m.in. zakupów dokonywanych przez wojska chemiczne. W latach 2002-2008 gen. Witczak pełnił funkcję szefa obrony przed bronią masowego rażenia w Sztabie Generalnym.

Gen. Witczak szefował żandarmerii od stycznia 2008 r.

Nowy Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, gen. Mirosław Rozmus był dotychczas zastępcą dowódcy 11 Dywizji Kawalerii Pancernej z Żagania. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, Akademii Wojskowej w BRNIE, Górskiej i Zimowej Szkoły Walki w MITTENWALDZIE - Niemcy, Podyplomowych Studiów Operacyjno-Strategicznych Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz Zaocznych Studiów Doktoranckich na Wydziale Strategiczno-Obronnym w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

Gen. Rozmus m.in. pełnił służbę w pododdziałach 5 Dywizji Pancernej w Gubinie, gdzie dowodził plutonem oraz kompanią rozpoznawczą, był szefem rozpoznania w 23 Pułku Czołgów Średnich w Słubicach, służył w 9 Dywizji Zmechanizowanej na stanowiskach: starszy oficer operacyjny sztabu dywizji oraz szefa sztabu 30 Pułku Zmechanizowanego.

W 1993 r. został wyznaczony na stanowisko dowódcy 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w 21 Brygadzie Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie, w 1996 został wyznaczony na stanowisko Szefa Sztabu - Zastępcy Dowódcy tejże brygady, które pełnił do 1999r. Po ukończeniu studiów operacyjno - strategicznych objął obowiązki Zastępcy Dowódcy Brygady.

W 2002 r. został Dowódcą 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie i w roku 2004 awansowany do stopnia generała brygady. Od lipca 2005 r. do lutego 2006 r. dowodził I Brygadową Grupą Bojową (1BCT) w składzie Wielonarodowej Dywizji Centrum - Południe w Republice Iraku. Od 2006 roku pełni obowiązki na stanowisku Zastępcy Dowódcy 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu.

Po ukończeniu studiów doktoranckich na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie w roku 2007 uzyskał tytuł doktora nauk w specjalności bezpieczeństwo międzynarodowe. Gen. Rosmus brał udział w wielu ćwiczeniach międzynarodowych przygotowujących pododdziały brygady do prowadzenia działań w ramach AFOR w Albanii oraz KFOR w Kosowie a także w ramach NATO COMPOSITE FORCES w Norwegii.

Jest m.in. odznaczony: Krzyżem Zasługi za Dzielność, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, The Meritorious Service Medal - amerykańskim odznaczeniem za służbę w Republice Iraku.