Największe sukcesy i porażki rządu Donalda Tuska. Zagłosuj!

Reklama

Porażki :

Katastrofa smoleńska - jako konsekwencja słabości rządu – rządu w szerszym znaczeniu zarówno ośrodka premierowskiego jak i prezydenckiego. Ostra rywalizacja przekładająca się na procedury a także brak faktycznych wniosków wyciąganych z poprzednich katastrof lotniczych. Do tego śledztwo jak się okazuje błędna decyzja o niepodjęciu próby wystąpienia o zbadanie katastrofy pod nadzorem międzynarodowym. Świadczy o tym, że po 10 miesiącach premier faktycznie odrzuca raport MAK.

Koleje i drogi czyli Infrastruktura – o tym co się dzieje z kolejami głośno było w mediach w ostatnich kilkunastu dniach, ale choć o tym ciszej to kiepsko jest z budową dróg. Na ten cel w tym roku ma zostać wydane 17, 6 mld złotych z Krajowego Funduszu Drogowego, to dużo, ale jeszcze w marcu była mowa o 27 mld złotych . W trakcie roku budżet przycięto dwukrotnie, ostatni raz na początku grudnia w ślad za tym anulowane są liczne przetargi. Już wiadomo, ze w porównaniu z niedawnymi planami liczba km dróg ekspresowych jakie mają być oddane do 2013 roku spadła o połowę do niepełnego tysiąca kilometrów.

Sposób negocjowanie umowy gazowej z Rosją – choć ostateczny rezultat jest nie zły to diametralnie odbiega o pierwotnej wersji porozumienia, więc nie wiadomo, dlaczego wcześniej zawarto porozumienie do 2037 roku. Do tego stanowisko polskiej strony w trakcie negocjacji było nieczytelne można było odnieść wrażenie, że inne cele przyświecają MSZ inne resortowi skarbu a jeszcze inne resortowi gospodarki.

Deficyt i dług sektora finansów publicznych – oba sięgną niestety rekordowych wyników deficyt sięgnie rekordowych ośmiu procent ponad 112 mld złotych a dług ponad 53 proc PKB , sytuacja w finansach zrobiła się „podbramkowa”. To efekt wcześniejszego wspomagania wzrostu inwestycjami publicznymi i rosnącego zadłużenia samorządów. Od 2011 roku ma się zacząć zmniejszanie deficytu , ale przez dwa lata mamy balansować na krawędzi przekroczenia rogu 55 porce długu do PKB
Skuteczność reformatorska w realizacji własnych zapowiedzi - Na początku tego roku rząd zapowiadał reformę emerytur służb mundurowych, ustawę o rentach kapitałowych i rozpoczęcie dyskusji o KRUS. Jedynie mundurówki mają szanse na finał w tej kadencji, o czym świadczą ostatnie rozmowy ze związkami zawodowymi.

Decyzja o zakazie łączenia pracy i emerytury – od stycznia, po zaledwie dwóch latach rząd likwiduje możliwość łączenia emerytury i pracy, bez uprzedniego zwolnienia się z pracy. To przeciw zapowiedziom o aktywizacji starszych osób. podmywa też zaufanie do państwa oraz powoduje nadkonsumpcję świadczeń socjalnych.

Decyzja o obniżeniu składki do OFE – pieniądze mają trafić do ZUS, co spowoduje jego kłopoty z wypłacalnością w przyszłości. Rząd zyskując pieniądze z OFE nie będzie zdeterminowany do reform finansów publicznych. To działanie na krótka metę.

Wydłużenia prac nad zmianami w emeryturach służb mundurowych – niekończące się negocjacje, konsultacje, zmiany wersji reformy. Najpierw funkcjonariusze i żołnierze mieli trafić do systemu powszechnego, teraz mowa o zaopatrzeniowym. Nie wiadomo też kiedy te zmiany zostaną w końcu wprowadzone.

Rezygnacja ze zmian w Karcie Nauczyciela – po zapowiedziach napisania tzw. Karty 2, rząd wciąż zmiany konsultuje, rozważa, omawia. Ostatnio przedłużył do czerwca 2011 r. kolejną rundę negocjacji. Wydaje się, że jest to odkładane na bliżej nieokreśloną przyszłość.

Rezygnacja ze zmian w KRUS – premier oficjalnie potwierdził, że na razie zmian nie będzie.

Podnoszenie podatków, bez prób reform finansów publicznych – podniesienie VAT, bez reformy, które na trwałe uzdrawiają sytuację finansów państwa.

A jakie są sukcesy? Czytaj dalej >>>Sukcesy :

Reklama

Wysoki wzrost gospodarczy – Polska po 2009 roku w którym jako jedyny kraj UE miała wzrost gospodarczy w tym roku, jak wszystko wskazuje będzie podobnie. To efekt siły polskiej gospodarki , ale także dużych inwestycji w poprzednich latach połączonych z pieniędzmi z UE.

Reakcja pokryzysowa po katastrofie smoleńskiej i powodzi – rząd szybko reagował, po tragedii smoleńskiej. Jednym z największych pytań, było czy państwo zadziała w warunkach kryzysu instytucjonalnego, gdy w Smoleńsku zginęły osoby pełniące najważniejsze funkcje w państwie. Mimo tak wielkiej tragedii , państwo funkcjonowało bez większych zakłóceń. Podobnie po powodzi , gdy rząd szybko zdecydował o dużym pakiecie pomocy .

Porozumienie z KE w sprawie OFE – Komisja Europejska ma na traktować ulgowo z powodu deficytu i długu , wynikającego z kosztów reformy emerytalnej i działania OFE . Wcześniejsze próby tego typu kończyły się porażką. Jednak nie ma mowy o zmianie statystyk, a do tego rząd przedstawiał OFE za granicą jak sukces podczas gdy w kraju zaczął dyskusję o zmniejszeniu pieniędzy przekazywanych do funduszy emerytalnych. Plusem jest także to , że nastąpiła po raz pierwszy od 10 lat dyskusja nad reformą emerytalną i jej skutkami także tymi dla finansów publicznych.

Pozycja międzynarodowa - Polska ma silną pozycję za granicą. Pokazują to stosunki z krajami UE a także Rosją czy USA.

Stabilność władzy – mimo przeróżnych kryzysów , rząd, premier i PO utrzymują wysokie notowania w badaniach społecznych. Tusk jest pierwszym premierem po Jerzym Buzku, który prawdopodobnie będzie rządził przez całą kadencję a jedynym, który na niepełny rok przed wyborami ma bardzo duże szanse na ponowne zdobycie władzy. Premier ma swoistą „rentę” za stabilność władzy.

Pakiet zdrowotny Ewy Kopacz – choć niepełny to jednak zachęci szpitale do przekształceń w spółki, będzie tez zapobiegał ciałem ich zadłużaniu, wciąż brakuje ustaw o dodatkowych ubezpieczeniach, decentralizacji NFZ

Obniżenie zasiłku pogrzebowego – był jednym z najwyższych w UE, dzięki temu budżet zyska prawie 1 mld zł, zlikwidowano też absurdalnie wysokie zasiłki dla służb mundurowych

Redukcja zatrudnienia w urzędach – w administracji zatrudnienie zmaleje, ma też zostać czasowo zamrożone, choć pieniądze z redukcji nie trafią do budżetu

Największe sukcesy i porażki rządu Donalda Tuska. Zagłosuj!