Głosowało 431 posłów, większość bezwzględna wynosiła 231 głosów, wniosek poparło 189 posłów, 240 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Reklama

Prawo i Sprawiedliwość zarzuciło Sawickiemu szereg błędów i zaniechań, m.in.: sukcesywne zmniejszanie środków finansowych na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich; brak aktywnej polityki europejskiej, a zwłaszcza skutecznych działań na rzecz wprowadzenia równych dopłat bezpośrednich dla rolników i brak przeciwdziałania wzrostowi cen środków do produkcji rolnej.

Nad wnioskiem odbyła się w ubiegłym tygodniu debata, w której kluby PO i PSL zapowiedziały, że nie poprą wniosku PiS. W debacie zabrał głos także premier Donald Tusk, który powiedział, że Sawicki jest świetnym ministrem rolnictwa, który zarówno w rządzie, jak i w Brukseli, twardo broni interesów polskich rolników.