Informację potwierdziła rzeczniczka wysokiej przedstawiciel Maja Kocijanczicz. "Na naszą prośbę minister Radosław Sikorski będzie przewodniczył Radzie współpracy UE-Kazachstan" - powiedziała PAP. Minister Sikorski zastąpi w tej roli wysoką przedstawiciel ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, która z powodu napiętego kalendarza zajęć nie będzie mogła uczestniczyć w spotkaniu.

Reklama

Rada współpracy UE-Kazachstan zapewnia dialog na poziomie ministerialnym pomiędzy UE i Kazachstanem. Rada składa się z jednej strony, z krajów UE i Komisji Europejskiej, a z drugiej strony - z przedstawicieli rządu Republiki Kazachstanu i zbiera się na szczeblu ministrów raz do roku. Jako organ polityczny Rada bada wszystkie polityczne kwestie w ramach współpracy nawiązanej pomiędzy UE i Kazachstanem. Nadzoruje też realizację umowy o współpracy podpisaną przez obie strony w 1999 roku.