Minister skarbu Aleksander Grad dyktuje organizatorom wykładów na Warszawskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, kogo nie mogą na nie zaprosić. Z listy wykładowców skreślono finansistę dr. Cezarego Mecha - donosi "Nasz Dziennik".

Reklama

"Potwierdzam, że dr Mech został skreślony przez ministerstwo z listy wykładowców" - przyznała Mariola Pękala Piekarska, koordynator programu ze strony Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Na pytanie o przyczyny skreślenia odparła krótko: "Donator nie uzasadnia decyzji".

Ministerstwo Skarbu Państwa, które dotuje wykłady i szkolenia w ramach programu "Akcjonariat Obywatelski", zastrzegło w umowie z Federacją, że wykładowcy i materiały muszą być z nimi konsultowane. "Donator, czy to będzie ministerstwo, czy NBP lub RPO, zawsze zatwierdza wykładowców" - mówi prezes Federacji UTW Wiesława Borczyk.

Decyzja o wykreśleniu dr. Cezarego Mecha z listy wykładowców kompletnie zaskoczyła władze Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. "Jestem zrozpaczona. Nigdy dotychczas się nie zdarzyło, aby zakwestionowano mi wykładowcę, zwłaszcza że w tym wypadku chodzi o tak znakomitego fachowca w dziedzinie finansów i rynku kapitałowego" - mówi prezes Warszawskiego UTW Anna Jędrychowska.