W liście skierowanym do marszałek Sejmu Ewy Kopacz i przewodniczących klubów parlamentarnych, a podpisanym przez przewodniczącego POKiN Edwarda Jankowskiego i sekretarza Stanisława Palczewskiego proszą oni "o podjęcie przez Sejm RP na jednym z najbliższych posiedzeń jednozdaniowej uchwały o treści: +Pułkownik Ryszard Kukliński dobrze zasłużył się Rzeczypospolitej Polskiej+". "30. rocznica wprowadzenia przez komunistyczny reżim PRL stanu wojennego jest dobrą okazją do wyrażenia hołdu człowiekowi, który z narażeniem życia własnego i swojej rodziny odważnie stanął w obronie narodowych imponderabiliów, od początku lat 70. ubiegłego wieku owocnie działając - w tajnej współpracy z Amerykanami - na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i uratowania światowego pokoju, zagrożonego przez ofensywne plany militarne Związku Sowieckiego" - napisano w przekazanym PAP liście otwartym.

Reklama

Zdaniem POKiN, "Bohaterska postawa śp. płk. Kuklińskiego już dawno powinna zostać doceniona przez najwyższe władze RP". "Uważamy, że podjęcie przez Sejm RP zaproponowanej wyżej uchwały byłoby aktem dziejowej sprawiedliwości wobec człowieka, który całkowicie i z doskonałymi rezultatami poświęcił się walce z sowieckim imperium zła, przecierając szlaki do wyzwolenia Polski, a także innych państw Europy Środkowo-Wschodniej spod kremlowskiego jarzma" - stwierdzają kombatanci. Przypominają jednocześnie, że ich Porozumienie od wielu lat zabiega u kolejnych prezydentów Rzeczypospolitej o uhonorowanie płk. Kuklińskiego Orderem Orła Białego i awansem generalskim.

Pułkownik Ryszard Kukliński był oficerem Ludowego Wojska Polskiego. Uprzedził Amerykanów o zamiarze wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, przekazał im plany tej operacji oraz inne tajemnice Układu Warszawskiego. Kukliński został przerzucony do USA, gdzie żył pod zmienionym nazwiskiem. W 1984 r. sąd w PRL wydał na niego wyrok śmierci, który w 1995 r. uchylono. Zmarł 11 lutego 2004 r. w Tampie na Florydzie. Jego prochy zostały sprowadzone do Polski i złożone w Alei Zasłużonych Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie. Kukliński jest Honorowym Obywatelem Miasta Krakowa - jego popiersie od 2006 r. znajduje się w tamtejszym Parku Jordana. Inicjatywy zmierzające do upamiętnienia jego postaci podjęto też m.in. w Opolu i Gdańsku.

W skład POKiN wchodzą 22 organizacje kombatanckie i niepodległościowe z kraju i zagranicy, w tym m.in. Światowy Związek Żołnierzy AK - okręg małopolska, Stowarzyszenie "Szare Szeregi" Armii Krajowej, Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość "WiN", Instytut Katyński w Polsce i Małopolski Okręg Związku Piłsudczyków.