Dzięki podpisanej umowie obniżone zostaną koszty obsługi telefonów komórkowych. Oszczędność wyniesie 31,4 mln zł netto, czyli ponad 60 proc. Centralne zamówienie objęło 107 jednostek administracji państwowej, a usługa świadczona będzie na rzecz 633 podmiotów administracji - poinformowano w komunikacie.

Reklama

Oferta PTC została uznana za najkorzystniejszą spośród wszystkich ofert złożonych w zamówieniu. Wartość oferty (netto) wyniosła 18,9 mln zł. Spółka zaoferowała realizację usługi według następujących cen netto: stawka za minutę połączenia krajowego: 0,03 zł, stawka za SMS krajowy: 0,04 zł, oraz stawka za MMS krajowy: 0,33 zł.

Wartość szacunkowa zamówienia podstawowego wynosiła 50,3 mln zł netto, natomiast wartość środków przeznaczona na sfinansowanie zamówienia stanowiła kwotę 61,8 mln zł brutto - czytamy w informacji CIR.

Oferty złożyły jeszcze PTK - Centertel oraz Polkomtel. Wartość oferty PTK opiewała na kwotę 24,1 mln zł przy oszczędności 26,1 mln zł, natomiast Polkomtela - 19,1 mln zł, a oszczędność 31,1 mln zł.Centrum Usług Wspólnych działa pod nadzorem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasza Arabskiego od 1 stycznia 2011 r. Powstało z przekształcenia Centrum Obsługi KPRM. Dzięki wspólnemu zamawianiu administracja rządowa może uzyskać korzystniejsze warunki zakupu m.in. samochodów, paliwa, sprzętu i oprogramowania komputerowego, urządzeń biurowych czy energii elektrycznej.

Pierwszy wspólny przetarg na telefony komórkowe dla administracji został zorganizowany w 2008 r. Wartość środków, jakie jednostki przeznaczyły na realizacje kontraktu wynosiła ponad 32 mln zł, natomiast wartość najkorzystniejszej oferty wyniosła ok. 9,4 mln zł. Wspólne zamówienie na świadczenie usług telefonii mobilnej przyniosło ponad 22 mln zł oszczędności.

Reklama

W 2011 r. CUW przeprowadziło wspólny zakup papieru dla administracji. Szacunkowa wartość zamówienia wyniosła ponad 14,2 mln zł, (brutto - 17,4 mln zł). Najkorzystniejsza oferta była na kwotę 14,6 mln zł (brutto). Oszczędność dla administracji wyniosła ponad 16 proc.

CUW przeprowadziło również wspólne postępowanie na zakup kart flotowych dla 127 jednostek administracji publicznej. Wartość środków przewidziana na realizację zamówienia wynosiła 94 mln zł. Wpłynęła tylko jedna z ORLEN-u na kwotę 86,6 mln zł. Administracja w ten sposób zmniejszyła wydatki na paliwo o 7,4 mln zł (brutto).

Oszczędności uzyskane w ramach zamówienia to zaoferowany przez ORLEN stały opust w wysokości 1 proc. od ceny paliw oraz towarów i usług dodatkowych, na wszystkich stacjach paliw należących do wykonawcy - napisał CIR.