Wałęsa wierzy, że wizyta papieża otworzy nowy rozdział w historii Kuby.

Reklama

Ja, jako +solidaruch+ i zwycięzca w pewnym okresie czasu chciałbym, żeby ten komunizm na Kubie, wzorem naszym, pokojowo odszedł do historii. Ojciec Święty na pewno o tym wie i nie potrzebuje dopingu, ale może gdzieś tam będzie mógł użyć argumentu, że +Wałęsa też zwracał mi uwagę i prosił za tymi nieszczęśnikami+. Więc daję mu niejako siebie do dyspozycji. Czy to ułatwi papieżowi, czy przeszkodzi, to trudno powiedzieć. Ja swoje próbuję robić- powiedział Wałęsa w czwartek dziennikarzom.

Zapytany, kiedy jego zdaniem skończy się komunizm na Kubie, żartował, że gdyby to wiedział, dostałby drugą Nagrodę Nobla.

To już jednak inny komunizm jak kiedyś. Castro i inni dobrze to rozgrywają, dobrze straszą ludzi, dobrze argumentują i to powoduje, że to się trzyma. Ja bym chciał, żeby to się stało jak najszybciej, bo im obiecałem, że jak runie komunizm, to ja tam do nich przyjadę i będę odbierał chwałę zwycięstwa, bo jednak też się z nimi napracowałem - dodał Wałęsa.

W liście do papieża b. przywódca Solidarności napisał: Dziś my Polacy jesteśmy wolni. Jednak komunizm i tyrania, która upadła w większości krajów Europy, wciąż narzucana jest wielu narodom.

Jak podkreślił, na świecie nadal miliony osób cierpią z powodu łamania praw człowieka. Jednym z takich krajów jest Kuba. Jej społeczeństwo nie cieszy się wolnością i swobodami obywatelskimi, jak społeczeństwa Zachodu. Tych, którzy na Kubie stają w obronie nienaruszalnych i podstawowych praw człowieka oraz domagają się sprawiedliwości społecznej, zamyka się w więzieniach i prześladuje - dodał b. prezydent.

Wałęsa zauważył w liście, że "władze Kuby nie chcą rozmawiać z własnym narodem, który chciałby mieć wpływ na zmiany, które dokonują się na wyspie".

Mam jednak nadzieję, że wizyta Waszej Świątobliwości przyczyni się do pozytywnych zmian w życiu Narodu Kubańskiego. Proszę Waszą Świątobliwość o upomnienie się o tych, którzy za swe przekonania trafiają do więzień. Proszę, aby Wasza Świątobliwość wstawił się za tymi Kubańczykami, którzy domagając się wolności, narażają się na prześladowania i szykany - czytamy w liście b. prezydenta.

Wałęsa wierzy, że wizyta Benedykta XVI otworzy nowy rozdział w historii Kuby, a władza rozpocznie dialog ze społeczeństwem. Mam nadzieję, że przesłaniem tej wizyty będzie miłość i solidarność z całym Narodem Kubańskim - napisał b. lider "S", dopisując przy podpisie słowa: "Solidarny z Kubą".

W swoim liście do papieża Wałęsa przypomniał pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski w 1979 r. i wypowiedziane podczas niej słowa: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi. Rok później w Gdańsku zrodziła się Solidarność - pokojowy ruch społeczny, który utorował Polsce drogę do wolności. Nie mam wątpliwości, że bez siły słów Papieża, bez jego obecności, powstanie Solidarności nie byłoby możliwe - zaznaczył.

W podróż do Meksyku i na Kubę 85-letni Benedykt XVI wyrusza w piątek. Pielgrzymka zakończy się w środę.

Papież będzie podążać śladami Jana Pawła II. Pielgrzymki papieża Polaka do obu tych krajów miały szczególny symboliczny charakter. Podróż w 1979 roku do bliskiego mu Meksyku, gdzie mieszkają miliony żarliwych katolików, była pierwszą w jego pontyfikacie. Na Kubę Jan Paweł II pojechał zaś w 1998 roku z historyczną misją otwarcia jej na świat.