Działalność think-tanku RP - poinformował Dębski na konferencji prasowej w Sejmie - będzie koordynował politolog i socjolog z Centrum Studiów nad Demokracją Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie dr Krzysztof Iszkowski.

Reklama

Naszym celem na najbliższe miesiące, na najbliższy rok będzie przygotowanie całościowego pakietu zmian, które warto w Polsce przeprowadzić - powiedział Iszkowski. Jak zaznaczył, działalność ekspertów skupionych w think-tanku będzie się skupiać na czterech obszarach: ulepszeniu systemu ochrony zdrowia, zwiększeniu efektywności i sprawności administracji publicznej, poprawie sytuacji gospodarczej i nowych sposobach tworzenia miejsc pracy, a także na odnawialnych źródłach energii.

W pierwszej kolejności - poinformował Iszkowski - think-tank przygotuje ekspertyzy dotyczące możliwości wykorzystania w Polsce tzw. zielonej energii. Chcemy sprawdzić, czy Polska może korzystać z odnawialnych źródeł energii, czy mogą one być rzeczywistą alternatywą wobec energetyki węglowej i jądrowej, a jeśli tak, ile Polska może na przejściu na odnawialne źródła energii zarobić - powiedział.

Zespołem zajmującym się tymi kwestiami w think-tanku RP będzie kierować Katarzyna Laurentz, a jednym z ekspertów będzie minister środowiska w rządzie Marka Belki, Tomasz Podgajniak.

Obecnie jesteśmy w przededniu rewolucji energetycznej, która się stanie niezależnie od tego, czy politycy będą tego chcieli czy nie - powiedział Podgajniak. Jak zaznaczył, Polacy będą coraz częściej decydować się na inwestowanie we własne małe ogniwa solarne bądź wiatraki.

Zdaniem Podgajniaka, Polska potrzebuje rzetelnej weryfikacji polityki energetycznej do roku 2030, a potem w perspektywie do 2050, także w świetle informacji o tym, że jeżeli nie wydamy ogromnych pieniędzy na eksploatację nowych złóż, to węgla wystarczy jedynie na najbliższe 25 lat.