W Sejmie podwyższenie kwoty becikowego - wbrew intencjom rządu - przegłosowano przewagą jednego głosu. Już wtedy premier Donald Tusk zapowiedział, że będzie przekonywał senatorów PO, by to zmienić.

Reklama

To jedyna przyjęta poprawka, senatorowie odrzucili 24 inne proponowane zmiany do ustawy. Wcześniej Senat nie przyjął też wniosku o odrzucenie ustawy w całości.

Rządowa nowela ustawy, którą w połowie września przyjął Sejm, przewiduje wprowadzenie kryterium dochodowego przy przyznawaniu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Według nowych przepisów, od 2013 r. becikowe ma trafiać tylko do rodzin o miesięcznych dochodach poniżej 1922 zł na osobę.