Ugrupowanie nie ma programu gospodarczego i nie zajmuje stanowiska w sprawach światopoglądowych. Głównym celem jest to, by demokracja przedstawicielska była zastępowana przez bezpośredni udział obywateli w sprawowaniu władzy.

Reklama

Jak informuje "Dziennik Polski" na oficjalnej liście Państwowej Komisji Wyborczej znajduje się już 87 partii politycznych. PKW zarejestrowała m.in. ugrupowanie o nazwie Sztandar Matki Boskiej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski. Redakcja "DP" usiłowała połączyć się z podanym numerem telefonu, ale poczta głosowa zapytała tylko: "Czego dusza chce ode mnie o tej porze?".

Inne ugrupowania to np: "Partia Kierowców - Bezprawiu Stop", Polska Partia Internetowa.