Wpis pojawił się na portalu w połowie kwietnia ubiegłego roku. Sprawa o znieważenie głowy państwa została wszczęta z urzędu. Autor nie przyznaje się do stawianych mu zarzutów. Na stronie, gdzie pojawił się kontrowersyjny wpis, autor wielokrotnie podkreśla jego słuszność, a swoim czytelnikom niemal relacjonuje przebieg całej sprawy.

MatkaKurka w swoim artykule twierdzi, że wbrew pozorom wpis nie miał nikogo obrażać i nie wszystko należy odczytywać tak dosłownie. Porównanie najważniejszych osób w kraju do cweli jest zdaniem autora celowe i odnosi się do subkultury kryminalnej. Autor tworzy pewną hierarchię, która ma ułatwić czytelnikowi odczytanie jego przesłania.

- W tekście autor wielokrotnie obraża publicznie głowę państwa, łamiąc przy tym jednocześnie artykuł 135 Kodeksu karnego (paragraf drugi), który mówi wyraźnie, że kto publicznie znieważa prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ten podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 - wyjaśnia Jarosław Halikowski, rzecznik prasowy prezesa Sądu Okręgowego w Legnicy. - Sąd jeszcze nie wyznaczył terminu rozprawy, ale nie będzie to jednak jakaś odległa data - dodaje Halikowski.