Kadrową roszadę potwierdziliśmy w dwóch niezależnych od siebie źródłach.

Reklama

Jakie są przyczyny zmiany? Sam minister Sienkiewicz miał wczoraj pierwsze spotkanie z prezydium sejmowej komisji spraw wewnętrznych. Usłyszeliśmy, że po projektach informatycznych w MSW została spalona ziemia - mówi nam jeden z posłów, który był obecny na spotkaniu.

Jednak klęska z projektami informatycznymi, w przeważającej mierze finansowanych ze środków Unii, nie obciąża wiceministra Dmowskiego. On sam przyszedł do resortu przed niespełna rokiem i już zastał tam chaos oraz korupcję, która była efektem pracy kilku jego poprzedników.

Dmowski przyszedł z Cichockim, w ślad za nim odchodzi. Nowy minister potrzebuje osoby zaufanej, gdyż rejestry państwowej znajdują się w krytycznej sytuacji - komentuje inny z posłów, którzy byli na spotkaniu z Sienkiewiczem.

Jaskrawym przykładem jest system CEPiK, który w założeniu gromadzi informacje o kierowcach ich uprawnieniach i pojazdach. Tylko w tym miesiącu miał już siedem awarii. Jego budowa i utrzymanie pochłonęła miliard zł, a nadal nie działa!

Zgodnie z planem wypracowanym pod kierownictwem wiceministra Dmowskiego resort spraw wewnętrznych sam ma opracować nowy CEPiK. Niedawno też Centralne Biuro Antykorupcyjne doniosło do prokuratury o nieprawidłowościach przy wyłanianiu firm doradzających jak utrzymać i rozwijać CEPiK.