Był doradcą Komisji Robotniczej Hutników w Nowej Hucie i ekspertem "Solidarności". Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu. Wchodził w skład zespołu do spraw reform politycznych i podzespołu do spraw środków masowego przekazu.

Od lipca 1990 roku do stycznia 1991 roku pełnił funkcję ministra spraw wewnętrznych w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Był też przewodniczącym komisji weryfikującej oficerów Służby Bezpieczeństwa, a od maja do lipca 1990 roku - pierwszym szefem UOP.

Reklama

W latach 1989-2001 Krzysztof Kozłowski sprawował mandat senatora. Był członkiem senackiej Komisji Kultury, Środków Przekazu, Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności. Związany ze środowiskiem "Tygodnika Powszechnego", od 1965 do 2007 pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego, a także prezesa Fundacji "Tygodnika Powszechnego".

Po tym jak w 2001 roku nie dostał się do Senatu, zrezygnował z polityki. W 2008 roku wrócił do działalności w służbach państwowych, zostając członkiem rady konsultacyjnej przy ABW. Dwa lata temu został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi dla transformacji ustrojowej Polski i za kształtowanie demokratycznych zasad państwa prawa.

Krzysztof Kozłowski urodził się 18 sierpnia 1931 roku w Przybysławicach. W latach 1950 -1956 studiował filozofię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Był wykładowcą nauk politycznych na KUL, obronił doktorat w zakresie filozofii.

W latach 1989-2001 sprawował mandat senatora I kadencji z ramienia Komitetu Obywatelskiego, II i III kadencji z listy Unii Demokratycznej i IV kadencji z listy Unii Wolności. W 2001 bez powodzenia ubiegał się o reelekcję z ramienia Bloku Senat 2001, po czym zrezygnował z działalności politycznej.

Krzysztof Kozłowski jest autorem opracowania pod tytułem "Drogi do niepodległości" - wyboru artykułów historyczno-politycznych zamieszczonych w "Tygodniku Powszechnym" w przez ponad 30 lat.

W 1991 ukazała się książka "Gliniarz z "Tygodnika": Rozmowy z byłym ministrem spraw wewnętrznych Krzysztofem Kozłowskim", a w 2009 wydano "Historię z konsekwencjami" - wywiad-rzekę z Krzysztofem Kozłowskim.