Kongres zaplanowano na początek czerwca. Na razie Rada Decyzyjna Ruchu przyjęła pierwszą uchwałę, zatytułowaną "Tożsamość - suwerenność - wolność". Kładzie w niej nacisk na takie kwestie, jak tożsamość rodziny, suwerenność państwa czy suwerenność ekonomiczna.

Reklama

Jeden z członków Rady, Robert Winnicki, podkreślił, że Ruch Narodowy chce być silnym ruchem społecznym. - Zbudowanie takiego lobby jest o wiele ważniejsze niż tworzenie partii politycznych czy wysyłanie ludzi do parlamentu - mówił Winnicki.

Newspix / KRZYSZTOF BURSKI

Ruch Narodowy, w skład którego wchodzą między innymi Młodzież Wszechpolska, Obóz Narodowo-Radykalny i Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, jest przeciwny wstępowaniu Polski do strefy euro. W uchwale napisano między innymi, że własny pieniądz jest jednym z filarów niepodległości. Ruch opowiada się za modelem rodziny rozumianym jako związek kobiety i mężczyzny, a także za patriotycznym wychowaniem w szkołach.

Ruch Narodowy nie zgadza się na poddawanie młodzieży kolejnym eksperymentom edukacyjnym, ani na płynącą z mediów i instytucji kultury falę liberalno-lewicowej propagandy - można przeczytać w uchwale.

Agencja Gazeta / Fot. Marcin Stpie Agencja Gazeta

Robert Winnicki podkreślił, że suwerenności Polski zagrażają dziś biurokracja Brukseli, mocarstwa światowe i globalizm. Zaznaczył, że trzeba walczyć o to, by kraj był rzeczywiście suwerenny, a takiego postulatu - jak mówił - nie podnosi dziś żadna siła polityczna.