Składając zawiadomienie do gminy organizator demonstracji będzie mógł poinformować o planowanym udziale osób, których rozpoznanie z powodu ubioru, zakrycia twarzy lub zmiany jej wyglądu nie będzie możliwe. Jeśli gmina uzna, że zgromadzenie będzie miało charakter pokojowy, to będzie mogła wydać zezwolenie na zakrywanie twarzy.

Reklama

Według posłanki Stanisławy Prządki, rozwiązanie proponowane w projekcie SLD pozwala uniknąć zarzutu niekonstytucyjności. Posłanka powołała się na opinię Prokuratora Generalnego. Stanisława Prządka dodała, że posłowie zasięgną opinii jeszcze innych konstytucjonalistów, kiedy projekt zostanie skierowany do komisji.

Posłowie SLD uważają, że nowelizacja ustawy zapobiegnie przekształcaniu się pokojowych zgromadzeń w zgromadzenia agresywne z udziałem osób, których rozpoznanie nie będzie możliwe.