Pozytywnie efekty pracy rządu ocenia obecnie trzech na dziesięciu badanych (30 proc., wzrost o 3 punkty procentowe).

Reklama

Ocena wyników działalności rządu związana jest przede wszystkim z preferencjami wyborczymi ankietowanych. Pozytywne opinie przeważają jedynie wśród sympatyków Platformy Obywatelskiej. Tradycyjnie najbardziej krytyczni w ocenie pracy rządu są zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości, jednak w porównaniu z lutym oceny te są nieco łagodniejsze.

Tak jak przed miesiącem, negatywne oceny zdecydowanie dominują też wśród osób zamierzających pójść na wybory, ale niezdecydowanych, na kogo oddać głos (62 proc.), wśród badanych niezamierzających brać udziału w wyborach parlamentarnych (70 proc.) oraz niezdecydowanych, czy wziąć w nich udział (66 proc.). Więcej negatywnych (56 proc.) niż pozytywnych (38 proc.) ocen dotychczasowej działalności rządu jest też wśród potencjalnych wyborców Sojuszu Lewicy Demokratycznej, jednak w tej grupie badanych w ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła znacząca ich poprawa.

Złagodzenie krytycyzmu wobec efektów pracy rządu obserwujemy również wśród niezdecydowanych, czy wziąć udział w wyborach parlamentarnych, oraz wśród osób deklarujących absencję.

Badanie przeprowadzono w dniach 6-12 marca 2014 roku na liczącej 1098 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.