Za prezydentem w rankingu zaufania uplasowała się Ewa Kopacz. Zaufanie do premier zadeklarowało 62 procent ankietowanych. Odsetek ten wzrósł od ostatniego badania o 3 punkty procentowe i łącznie o 27 punktów od sierpnia, gdy nie było jeszcze wiadomo, że to ona zastąpi Donalda Tuska.

Reklama

Przyszły szef Rady Europejskiej zajmuje kolejne miejsce w rankingu, ze wskaźnikiem równym 44 procentom ufającym mu.

CZYTAJ WIĘCEJ: Sikorski na aferze taśmowej stracił najwięcej. Zyskali Kopacz, Miller... SONDAŻ CBOS>>>

Ostatniego miesiąca do udanych zaliczyć nie może marszałek Sejmu Radosław Sikorski. Zaufanie do niego - wedle deklaracji badanych - spadło o 13 punktów procentowych, a nieufność wobec niego wzrosła o 10 punktów. Najczęściej jednak ankietowani deklarowali nieufność wobec Janusza Palikota i Janusza-Korwin-Mikkego. Nie ufa im odpowiednio 54 i 51 procent respondentów.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo, w dniach 6-16 listopada, na reprezentatywnej 934-osobowej grupie dorosłych mieszkańców Polski.