Polityk mówił, że nasz kraj, w związku z tym, że wyczerpał procedurę odwoławczą, wykona wyrok jako państwo prawa. - To kwestia najbliższych tygodni, do miesiąca - mówił minister Schetyna. Na razie nie wiadomo, w jaki sposób będą przekazane pieniądze, ale prawdopodobnie na fundusz powierniczy w Strasburgu. 

Wczoraj Trybunał odrzucił skargę Polski na wyrok o naruszenie konwencji praw człowieka w związku z więzieniami CIA w naszym kraju. Sędziowie jednogłośnie przyznali rację Saudyjczykowi i Palestyńczykowi, którzy oskarżyli Polskę o zezwalanie na tortury i nieludzkie traktowanie, w trakcie ich pobytu w tajnym więzieniu CIA w Starych Kiejkutach.

Trybunał stwierdził sześciokrotne naruszenie przez Polskę Europejskiej Konwencji, w tym brak współpracy z Trybunałem w wyjaśnianiu stawianych zarzutów. Zasądził wypłacenie skarżącym po 100 tysięcy euro zadośćuczynienia.

CZYTAJ TEŻ: Psychologowie od tortur w więzieniach CIA. Na podtapianiu zrobili złoty interes >>>