Raport zarzuca brak politycznej woli i zaleca wprowadzenie przepisów, które nakłonią do wykonywania postanowień europejskiego Trybunału.

Reklama

W polskim prawie istnieje problem systemowy, dotyczący przewlekłości postępowań sądowych oraz stosowania wobec podejrzanych zbyt długich aresztów tymczasowych - stwierdza się w raporcie. Mimo apeli Trybunału o zmianę przepisów, niewiele w tej sprawie zrobiono.

Przewodniczący Trybunału Dean Spielmann zwrócił uwagę na szczególną rolę narodowych parlamentów. Jak zaznaczył, wykonanie wyroków wymaga często zmiany obowiązującego prawa.

W przyjętej rezolucji Zgromadzenie zaleciło Komitetowi Ministrów Rady Europy opracowanie rozwiązań, które skutecznie zobligowałyby rządy do realizacji wyroków Trybunału.