Inaczej cała sytuację widzi Marek Wójcik z Platformy Obywatelskiej. Jak mówi, zarzut posła Zaborowskiego, że PO nie jest w stanie uzgodnić z rządem wspólnego stanowiska, jest niesprawiedliwy, bo resort finansów przygotował symulacje dla poprawek zgłaszanych przez PO.

Reklama

- Natomiast pan poseł oczekiwał symulacji do poprawki, którą sam zmodyfikował, w związku z czym trudno ten zarzut traktować inaczej niż w kategoriach czysto politycznych - powiedział poseł Wójcik.

Podkomisja będzie kontynuowała prace w poniedziałek. Do tej pory posłowie przyjęli rozwiązania znacznie odbiegające od wcześniejszych propozycji. Przede wszystkim zmieniono tytuł ustawy. Nie będzie to ustawa o "powiecie metropolitalnym", lecz o "związkach metropolitalnych".

Zdaniem Marka Wójcika, zmiana jest wyjściem naprzeciw tym, którzy mówili, że powiat metropolitalny będzie kolejnym, zupełnie niepotrzebnym szczeblem samorządu terytorialnego. Przyjęto, że głównym zadaniem związku metropolitalnego będzie wykonywanie zadań związanych z transportem publicznym oraz z drogami krajowymi i wojewódzkimi.

Do rozstrzygnięcia pozostała kwestia finansowania tych zadań.