Marszałek Senatu podkreślił, że ma wątpliwości co do strony strony prawnej organizowania referendum łącznie z wyborami do Sejmu i Senatu. Wyjaśnił, że ordynacje do wyborów parlamentarnych i referendalna różnią się, także warunki ważności głosowań są różne. - Warunkiem najważniejszym w referendum jest frekwencja, takiego warunku nie ma w wyborach parlamentarnych. Frekwencja w tych wyborach nie gra roli - przypomniał marszałek.

Reklama

Bogdan Borusewicz powiedział, że zwróci się do Krajowego Biura Wyborczego o wyjaśnienie na piśmie wszystkich wątpliwości. Jego zdaniem sprawa organizacji tego samego dnia wyborów i referendum powinna być uregulowana ustawowo.

Marszałek poinformował też, że poprosi o spotkanie Konwentu Seniorów, ponieważ będzie musiał w ciągu 14 dni zwołać posiedzenie Senatu, który zajmie się tą sprawą.