Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej Leszek Miller powiedział, że są nominacje, które budzą zastrzeżenia i takie, które budzą nadzieję. Stwierdził, że to dobry sygnał, że ministrowie, którzy odpowiadają za kulturę, naukę i rozwój są także wicepremierami.

Reklama

- Polska ma nowy rząd i życzymy wszystkim, którzy głosowali na PiS, by był to rząd, który spełni ich oczekiwania i marzenia - powiedział Miller.

W związku z atakami terrorystycznymi w Paryżu Leszek Miller zaapelował, aby premier Beata Szydło uwzględniła propozycje składane w poprzedniej kadencji, czyli między innymi opracowanie projektu ustawy antyterrorystycznej, "w której byłyby obowiązki wszystkich ważnych instytucji mających dbać o nasze bezpieczeństwo".

Leszek Miller zaproponował też, by zwiększyć finansowanie Agencji Wywiadu i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także by premier czy rada ministrów wystąpiła na forum Rady Europejskiej, aby ujednolicić zasady współpracy wszystkich służb specjalnych Unii Europejskiej. Dodał, że ścisła kooperacja służb spowodowałaby większą skuteczność w zwalczaniu terroryzmu.