Reklama

Opóźniona nominacja na stanowisko ministerialne spowodowana jest utworzeniem zupełnie nowego resortu. Dlatego nominacja dla ministra mogła nastąpić dopiero po uchwaleniu ustawy o działach administracji rządowej. Prezydent Andrzej Duda wręczył Krzysztofowi Tchórzewskiemu decyzję o odwołaniu ze stanowiska ministra - członka rady ministrów i powołał go na urząd szefa resortu energetyki.

Prezydent pogratulował nowemu ministrowi. Andrzej Duda przypomniał, że teraz Rada Ministrów, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami jest już kompletna. Życzył premier, wicepremierom i wszystkim ministrom powodzenia w pracy.