Minimalnie mniejszym zaufaniem cieszy się wicelider ubiegłomiesiecznego rankingu Paweł Kukiz (45%). Zaufanie do Ryszarda Petru deklaruje 39% badanych, nie ufa mu zaś mniej niż co piąty respondent (18%).

Reklama

Prawie takim samym zaufaniem cieszą się ministrowie sprawiedliwości oraz nauki i szkolnictwa wyższego w rządzie PiS - Zbigniew Ziobro (31%) i Jarosław Gowin (30%), a także prezes PiS Jarosław Kaczyński (30%).

Z tego grona relatywnie najlepiej odbierany jest Jarosław Gowin, w stosunku do którego prawie tyle samo osób deklaruje zaufanie, co mu nie ufa 30 procent badanych przez CBOS oświadczyło, że nie ufa prezydentowi.

Reklama

Premier Beacie Szydło nie ufa jedna trzecia ankietowanych (33%), nieufność w stosunku do Pawła Kukiza wyraża 27% osób.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 3-10 grudnia 2015 roku na liczącej 989 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.