Ustawa przewiduje m.in. ponowne połączenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. W miejsce Prokuratury Generalnej ma zostać powołana Prokuratura Krajowa, a w miejsce prokuratur apelacyjnych - prokuratury regionalne.

Ustawa zakłada też likwidację prokuratury wojskowej i znosi kadencyjność funkcji kierowniczych. Przewiduje, że z dniem wejścia w życie ustawy wygasają kadencje prokuratorów powołanych do pełnienia funkcji w jednostkach prokuratury powszechnej. Obecną Krajową Radę Prokuratury zastępuje - złożona wyłącznie z prokuratorów - Krajowa Rada Prokuratorów.
Sejm przyjął ustawę w czwartek wieczorem. Senackie komisje: ustawodawcza i komisja praw człowieka, praworządności i petycji zarekomendowały Izbie przyjęcie ustawy bez poprawek. Senatorowie Platformy Obywatelskiej zgłosili wniosek mniejszości o odrzucenie ustawy.