Przedstawione w czwartek badania wskazują m.in., że w drugiej turze wyborów prezydenckich na Andrzeja Dudę głosowało 38 proc. kredytobiorców złotówkowych i 30 proc. frankowiczów, a Bronisława Komorowskiego poparło 53 proc. złotówkowiczów i aż 63 proc. kredytobiorców frankowych.

Reklama

W wyborach parlamentarnych 25 października 2015 roku wśród wszystkich kredytobiorców najwięcej osób głosowało na PO (27 proc.), w dalszej kolejności na PiS (20 proc.), Nowoczesną (17 proc.) i Kukiz'15 (11 proc.). Frankowicze w porównaniu do kredytobiorców złotówkowych częściej głosowali na Nowoczesną (19 proc.), a rzadziej na PiS (17 proc.).

Badanie wykazało także, że tylko 7 proc. ogółu kredytobiorców hipotecznych, nie będących zwolennikami PiS, zagłosowałoby na tę partię w kolejnych wyborach, gdyby obietnice pomocy dla kredytobiorców walutowych zostały spełnione.

Zdaniem prezentującego na konferencji wyniki politologa Bartłomieja Biskupa z Uniwersytetu Warszawskiego, niespełnienie tych obietnic nie będzie zatem wiele kosztować politycznie PiS.

Z badania wynika również, że osoby posiadające kredyty hipoteczne stanowią około 10 proc. ogółu Polaków w wieku 15 i więcej lat. Kredytobiorcy biorący udział w badaniu zaciągnęli kredyty przede wszystkim w złotówkach (72 proc.), a w drugiej kolejności we frankach szwajcarskich (23 proc.), a 5 proc. w innych obcych walutach.

Zdecydowana większość badanych (86 proc.) nie miała trudności ze spłatą kredytu. Do trudności przyznało się 14 proc. badanych, częściej frankowicze (22 proc.) niż kredytobiorcy złotówkowi (10 proc.).

Z pomocy dla kredytobiorców chciałoby skorzystać 40 proc. ogółu kredytobiorców hipotecznych, ale zdecydowanie więcej frankowiczów (62 proc.) niż kredytobiorców złotówkowych (32 proc.). Frankowicze też zdecydowanie częściej niż kredytobiorcy złotówkowi oczekują pomocy w spłacie swojego kredytu mieszkaniowego (57 proc. do 35 proc.) - wynika z badania Instytutu Jagiellońskiego i TNS Polska.

Reklama

Badanie zostało przeprowadzone przez TNS Polska w formie badań telefonicznych wspomaganych komputerowo na próbie 1023 kredytobiorców hipotecznych między 12 a 30 maja 2016 roku.