Polityk zaznaczył, że świadczenia w ramach programu "Rodzina 500 plus" powinny trafiać tylko do najbardziej potrzebujących, a nie do wszystkich.

Reklama