Sekretariat komisji poinformował w czwartek rano PAP, że dotąd nie wyznaczono terminu kolejnego posiedzenia w tej sprawie. W związku z wydarzeniami w Sejmie odwołano wiele zaplanowanych na środę i czwartek posiedzeń komisji sejmowych. Projekt, jako załącznik do petycji, wpłynął w zeszłym roku do komisji ds. petycji. Złożyła ją Polska Federacja Ruchów Obrony Życia (PFROŻ).

Reklama

Projekt zakłada całkowity zakaz aborcji poprzez wykreślenie przepisów określających, w jakich sytuacjach można jej dokonać (gdy ciąża zagraża zdrowiu lub życiu matki, istnieje podejrzenie nieodwracalnego uszkodzenia płodu lub choroby zagrażającej jego życiu lub gdy ciąża jest wynikiem czynu zabronionego). Wprowadza też m.in. zakaz sprzedaży, nieodpłatnego udostępniania i reklamowania środków o działaniu poronnym i antyimplantacyjnym (tzw. antykoncepcji awaryjnej). Przepis ten - jak tłumaczą autorzy projektu - ma zapełniać lukę mogącą się pojawić przy okazji potencjalnego dostępu do tzw. aborcji farmakologicznej.

Projekt przewiduje też zmiany w Kodeksie cywilnym potwierdzające, iż dziecko poczęte ma bezwarunkową zdolność prawną w zakresie stosunków niemajątkowych, a warunkową, gdy urodzi się żywe (autorzy projektu proponują zapis: "Zdolność prawną ma również dziecko poczęte; jednakże prawa i zobowiązania majątkowe uzyskuje ono pod warunkiem, że urodzi się żywe"). Projekt - w przeciwieństwie do rozpatrywanego w zeszłym roku projektu komitetu "Stop Aborcji" - nie przewiduje karania kobiet, które przerwały ciążę.