W porównaniu z poprzednim badaniem, z grudnia 2016 r. odsetek zwolenników rządu wzrósł o 2 punkty proc. - do 39 proc.

Reklama

CBOS podaje, że "choć to jest to niewielka zmiana, stanowi ona kontynuację trendu obserwowanego od września 2016 roku; w tym okresie odsetek badanych popierających rząd wzrósł z 34 proc. do 39 proc. (to najwyższa wartość od początku urzędowania Beaty Szydło)".

Odsetek przeciwników gabinetu Szydło zmalał od grudnia ub.r. o 3 punkty proc. i osiągnął poziom 32 proc. O 2 punkty proc. wzrósł odsetek osób określających swój stosunek do rządu jako obojętny - odpowiedź tę wybrało 26 proc. respondentów.

Niezdecydowanych w swojej ocenie obecnego rządu było 3 proc. badanych (1 punkt proc. mniej).

Reklama

50 proc. ankietowanych (o 1 punkt proc. więcej niż w grudniu) pozytywnie oceniło efekty działalności rządu. Także w tym przypadku oznacza to rekord jego notowań od objęcia stanowiska przez premier Szydło.

Od grudnia ub.r. o 1 punkt proc. wzrósł odsetek ocen negatywnych, który w styczniu wyniósł 39 proc. 11 proc. badanych (o 2 punkty proc. mniej niż w ubiegłym miesiącu), pytanych o ocenę działań rządu, wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Więcej negatywnych niż pozytywnych ocen rząd zebrał w odniesieniu do polityki gospodarczej. Na pytanie, czy polityka obecnego gabinetu "stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej", twierdząco odpowiedziało 43 proc. respondentów. 47 proc. było odpowiedzi negatywnie oceniających politykę gabinetu Szydło w tej sferze.

Reklama

W styczniu odsetek osób pozytywnie oceniających ten wymiar polityki obecnego rządu wzrósł jednak o 3 punkty proc. względem ubiegłego miesiąca, a negatywnych ocen było tyle samo, co w grudniu. O 3 punkty proc. - do 10 proc. - spadł zaś odsetek osób niezdecydowanych.

Na niezmienionym względem ubiegłego miesiąca poziomie 45 proc. utrzymał się odsetek pozytywnych ocen dla premier Szydło. O 2 punkty proc. - do 42 proc. - wzrósł w tym czasie odsetek niezadowolonych z faktu, iż stoi ona na czele rządu. 13 proc. badanych - o 2 punkty proc. mniej niż w grudniu - wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

CBOS zbadał poparcie dla rządu w dniach 7–15 stycznia 2017 r. na liczącej 1045 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski, metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo.