PO natomiast zdobyłaby 27 proc. (3 pkt. proc. więcej) głosów, zaś Kukiz'15 - 10 proc. (o 5 pkt. proc. więcej).

Reklama

Partia Nowoczesna, na którą 7-8 marca głos oddałoby jeszcze 11 proc., obecnie zdobyłaby jedynie 8 proc. głosów. Sojusz Lewicy Demokratycznej zdobyłby obecnie 8 proc. (wzrost o 5 proc.).

Partia Wolności (wcześniej KORWiN) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe zdobyłyby po 4 proc. poparcia (obie partie bez zmian względem poprzedniego badania), a partia Razem - 2 proc. (spadek o 1 pkt. proc.).

Odpowiedzi "nie wiem \ trudno powiedzieć \ jeszcze nie zdecydował" udzieliło 3 proc. ankietowanych, a 5 proc. odmówiło udzielenia odpowiedzi.